Nehalenniatempel Nehalenniatempel
 Menu  
Home
Nieuws
Educatie
Contact
Organisatie
Privacyverklaring
Inloggen

-- Geschiedenis --
Romeinse periode
Vondst votiefstenen
Bouw tempel

-- Linken --
Steigers Colijnsplaat
Colijnsplaat Archief
Romeinse tijd
De Eenhoorn


 Introductie  
Aan de rand van het natuurmonument de Oosterschelde werd een Keltisch-Romeinse tempel herbouwd. Het project markeert tweeduizend jaar menselijk streven en beleven rond de Noordzee.

Dit initiatief van plaatselijke vrijwilligers groeit, door de financiŽle steun van sponsors en subsidiegevers waaronder de Europese Unie, uit tot een blijvend gedenkteken van Europese allure, Godin Nehalennia. Het Nehalennia-heiligdom verrijst in de delta vanwaar sinds de Romeinse tijd tal van zeelui met allerlei negotie de Noordzee overstaken en hoopten behouden weer te keren. Voor hun vertrek bedongen ze destijds de bescherming van de machtige moedergodin Nehalennia door een gelofte haar een altaar te wijden. Romeinse overheersing Handel en godsdienst stonden aan het begin van onze jaartelling sterk onder invloed van de Romeinse overheerser. De zogenoemde "Romeinse vrede"Ě, de pax Romana, maakte meer welvaart en nieuwe cultuurontwikkeling mogelijk. Maar de oorspronkelijke Keltische en Germaanse culturen verdwenen niet. Het was zelfs bewust beleid van de bezetters om de inheemse religie te integreren in de Romeinse.

Nehalennia was een autochtone godin uit de lage landen die door de Romeinen werd geadopteerd. Ontwerp tempel Het ontwerp van tempel en bijbehorende beeldentuin is gebaseerd op het archeologisch onderzoek naar dit type heiligdommen in de Romeinse provincies GermaniŽ en GalliŽ. Bij de "herbouw"Ě worden zoveel mogelijk authentieke materialen en technieken gebruikt. Uniek is dat de bouwtekeningen gebaseerd zijn op eigen onderzoek naar de hoogontwikkelde en intrigerende Keltische meetkunde en maatvoering. De druppel is het door de gemeente Noord-Beveland beschikbaar gestelde tempelterrein, een stukje dijk bij de haven van Colijnsplaat in het zicht van zowel de Stormvloedkering als de Zeelandbrug. Slechts enkele honderden meters ten noordwesten van deze plek worden sinds 1970 resten opgevist en opgedoken van een aanzienlijk Nehalennia-heiligdom dat deel moet hebben uitgemaakt van een religieus en economisch knooppunt in de Romeinse tijd: de havenstad Ganuenta.

Het Nehalennia-monument zal een belangrijke attractie worden in een regio die toch al bezocht wordt door talrijke toeristen uit binnen- en buitenland. Door de Europese cultuur-historische betekenis en door de wonderlijke mathematische structuur van het gebouw met gulden snede, hexagram en Bataafse driehoek, zal het tot de verbeelding spreken van jong en oud. Speciaal met het oog op scholen, is een educatief project in ontwikkeling, waarbij materiaal beschikbaar komt via instructieborden, internet en video. Bouwkosten Door de authentieke en historisch verantwoorde uitvoering van tempel en directe omgeving zijn de bouwkosten hoog, zelfs met het eigenwerk door vele vrijwilligers. Toekomstig onderhoud vereist eveneens voorinvesteringen, die overigens gedrukt worden door de exploitatie van het historisch heiligdom als cultureel en educatief centrum (exposities, manifestaties, voorstellingen, concerten, recepties).


 Foto's  
Afb. 77b

 Stem  

In welke doelgroep past u het beste?

Archeologie
Colijnsplaat
Toerisme
Verdwaalde surfers
Wil niet in doelgroep
Anders
Tussenstand
1313 stemmen


 Copyright 2005 Stichting monument Nehalennia Een webportal van De Pree e-Consult